Idesta förvärvar Plåtspecialisten

 

 

Idestagruppen har
genom dotterbolaget Wapeco AB den 11 januari 2022 förvärvat samtliga aktier i Plåtspecialisten
AB av den tidigare ägaren, AB Oskar Nordkvist Förvaltning AB.
 Genom förvärvet tillförs
Idestagruppen ny kompetens och kapacitet inom framförallt uppdragstillverkning av
rostfria plåtdetaljer. Därmed breddas Idestas verksamhet ytterligare inom
legotillverkning. Affären syftar också till att stärka Idestas ställning som en
av Nordens ledande tillverkare av storköksutrustning.
Plåtspecialisten AB uppdragstillverkar detaljer och hela konstruktioner
i plåt åt kunder med högt ställda krav i flertalet branscher. Huvudfokus ligger
på bearbetning av rostfri plåt och tillämpningar inom bl.a. storköksbranschen. Tillverkningen
sker i egna lokaler belägna i Arlöv utanför Malmö. Kunderna är framförallt svenska
tillverkare av maskiner och processutrustning. Bolaget har 24 anställda och
rörelsen omsätter ca 35 mkr.
I köpet ingår även den industrifastighet i Arlöv där
Plåtspecialisten bedriver sin verksamhet.
Till VD i Plåtspecialisten har Anders Pettersson utsetts och
bolaget får därigenom gemensam ledning med Idesta Foodtech i Malmö och
Standardbox i Sölvesborg.
Samtliga kund- och leverantörsrelationer fortgår oförändrade.
Vi önskar att våra framgångsrika relationer med kunder och leverantörer skall
bestå och ytterligare förstärkas i den nya regin.
För ytterligare information kontakta:
Anders Pettersson                                                         
VD, Idesta Foodtech, Standardbox och Plåtspecialisten
E-post: anders.pettersson@idesta.se                            
Tel: 040-38 50 91                                                         
Idesta
Idestagruppen är en familjeägd företagsgrupp, som består av
tillverkande företag inom ett antal branscher; storköksutrustning, transportutrustning,
dammluckor och specialsvetsarbeten. Verksamheten bedrivs i företagen Amsta AB
(Eskilstuna), Idesta Foodtech AB (Malmö), Standardbox AB (Sölvesborg), Weldor
AB (Köping), Bröderna Jakobssons Smide AB (Kolsva), Ergo Load AB (Vara) och Plåtspecialisten
AB (Arlöv).
Idesta-gruppen har efter förvärvet ca 125 anställda och
beräknas omsätta ca 220 mkr på årsbasis 2022.
För ytterligare information om Idesta se www.idesta.se.