Bockning

Vi har en avancerad automatisk panelbockmaskin och sex styrda kantpressar varav en är robotbestyckad.

Företaget investerade nyligen i ytterligare en kantpress. En Salvagnini B3. Med denna maskin kan vi färdigställa bockprogrammen innan operatören ställt sig vid den. Verktygsval, bockordning och dess parametrar för programmet färdigställs innan den fysiska detaljen nått maskinen. På så sätt minimerar företaget sina ställtider och kan istället fokusera på att producera. En annan styrka med denna teknik är även att vi snabbt kan se om detaljen är producerbar eller om vi måste komplettera med andra maskiner eller verktyg. När detaljerna sedan bockas utför maskinen realtidskontroller i form av vinkelmätning och detektion av materialets återfjädring. Detta möjliggör en betydligt högre precision för stora serier av detaljer.

Ett antal excenterpressar kompletterar bockningstekniken.

Med god maskinell kapacitet kan vi parera efterfrågan från marknaden på ett rationellt och flexibelt sätt.