Ytbehandling

Pulverlackering

Vår lackeringsanläggning är utrustad med en avancerad förbehandling för att ge ett rostskydd enligt allra senaste teknologi.

  • Förbehandling i 12 steg säkerställer en jämn och hög kvalitet av målningsresultatet.
  • Produkterna behandlas med Oxsilan, för att få bästa möjliga korrosionsskydd.
  • Tre lackeringsboxar ger hög flexibilitet, snabba kulörbyten och korta ställtider.
  • Med målning i egen regi har vi full kontroll över hela processen. Detta ger hög flexibilitet samt en jämn och hög kvalitet.
  • Systemet är helt slutet vilket ger låg miljöbelastning.
  • Glaskuleblästring

Vi blästrar rostfritt. Anläggningen finns i ett slutet utrymme med ett automatiskt återvinningssystem. Därigenom håller glaskulorna en hög renhet vilket minimerar smittorisken från främmande material och vi får ett effektivt utnyttjande av anläggningen.